TSUNAMI

Román
Vydalo v r. 2015 nakladatelství OPS Kanina.
Obálka a ilustrace od brněnské malířky Věry Chloupkové

Tsunami      Tsunami-r       Jabloň str250-r      Obálka-r      V objetí str167-r      Žena3 str205-r

Tsunami je román z nedávné současnosti, jeho děj se odehrává v r. 2004 a 2005.

Jádrem příběhu je život a osudy tří přátel, kteří se rozhodli založit si vlastní firmu na reklamu. Příběh vtahuje do děje také jejich rodinné příslušníky a přátele. Děj se sice odehrává v Plzni, ale to pro samotné vyprávění není nijak důležité, podobný příběh by se mohl odehrát v podstatě kdekoliv v této zemi. Hlavní postavou knihy je Viktor, hybná síla společenství, muž chytrý, inteligentní a schopný. Jeho Achilovou patou je však problém sžít se s lidmi s jinou barvou kůže, jinou národností, jinou sexuální orientací, zkrátka se vším, co mu připadá jiné a nepřijatelné. Se svou xenofobií neustále naráží jak u rodiny, tak i u svých přátel, ale on to nevnímá jako problém. Jeho osud si však s ním zahraje obvyklou hru, která se nazývá – odříkaného chleba největší krajíc. Přímo ve své rodině se musí potýkat s odlišnostmi, které bytostně nesnáší. Zažije také rodinnou tragédií a tento zážitek, společně s dalšími událostmi ho posléze přiměje zásadně změnit dosavadní názory. Důležitou roli v tom hraje také tajemná kráska z Východu.

Název Tsunami má jenom zdánlivě souvislost s tragickou událostí roku 2004 v jihovýchodní Asii. V této knize je tento příběh jenom epizodou, i když důležitou. Ve skutečnosti se to důležité tsunami odehrává v hlavě a mysli našeho Viktora.

Ivan R. Vičar
Privat: Na stráni 63, 346 01 Horšovský Týn
Office : 
Pod Dubovkou 7/84, 301 00 Plzeň
telefon : +420 737 239 737
e-mail : ivan.vicar.ht@gmail.com

web : www.ivan.vicar.cz