LIONS CLUB

Ing.Ivan Vičar je členem Lions clubu Plzeň city.

Mezinárodní asociace lionských klubů - Lions Clubs International Association je největší humanitární organizací na světě. Její kluby se nacházejí ve více než 200 zemí a mají milióny členů.

Liony bývají nazýváni "rytíři slepých", neboť od vzniku prvního klubu zaměřují svoje aktivity zejména na zrakově postižené. Ale nejenom na ně. Lioni se starají o osoby i jinak postižené či handicapované. Příkladem může být výstavba tisíce rybářských domků pro obyvatele jihovýchodní Asie, kterým jejich domovy vzala vlna tsunami, či výstavba nemocnic v zaostalých oblastech Afriky či Oceánie.

lions     Světové středisko lionských klubů se nachází v Oak Brooku, v USA. Lionské kluby se v rámci jednoho státu sdružují do distriktu; pokud je klubů větší množství, vznika v jednom státě i více distriktů, které pak završuje tzv. "multidistrikt".
Pokud jde o Českou republiku a Slovenskou republiku, žádná z nich nemá dostatečný počet klubů, aby v ní mohl vzniknout distrikt. Z toho důvodu existuje pro oba státy distrikt společný, a to distrikt č. 122, Česká republika a Slovenská republika. V současné době má tento distrikt v obou státech dohromady 44 klubů s celkovým počtem členů okolo jednoho tisíce.

V městě Plzeň v současné době existují tři lionské kluby, a to pánský Lion club Plzeň-city, dámský klub Lions club Plzeň Bohemia a dámský klub Lions club Plzeň Ladies.

LC Plzeň City z výnosů svých aktivit podporuje zejména neziskovou organizaci Tyfloservis (z řečt. Tyflos = slepý), která se stará o slepé a slabozraké, dámské kluby pak především dětské domovy a jiné podobné aktivity.“

Ing.Ivan Vičar byl v lionském klubu pokladníkem od r. 1998 do r. 2004, pak dobrovolně převzal funkci kronikáře. V rámci distriktu D1212 Česká republika a Slovenská republika zastával funkci distriktního pokladníka od r. 2004 do r. 2008, tj. 4 funkční období. V období 2009 /2010 byl prezidentem klubu.
Nyní vykonává opět funkci klubového pokladníka a současně kronikáře.

 

Lions Club Plzeň City: www.lcplzencity.wz.cz

LCIA, district 122 CR, SR: www.lions-clubs.info

LCIA USA, světové ústředí: www.lionsclubs.org

Ivan R. Vičar
Privat: Na stráni 63, 346 01 Horšovský Týn
Office : 
Pod Dubovkou 7/84, 301 00 Plzeň
telefon : +420 737 239 737
e-mail : ivan.vicar.ht@gmail.com

web : www.ivan.vicar.cz