KAMÍNKY

Vyšlo v r. 2014. Autorem básní, obrázků i grafického zpracování je Ivan Vičar

Kamínky Stránka-r Kamínky-r Kamínky 2 Bílý domek a-r

Haltrava-r  Pole a-r

Kniha je sbírkou básní, které autor napsal v průběhu svého dosavadního života, doplněná o obrazy, které rovněž v průběhu života namaloval, pochopitelně ne všechny, ale výběr z těch, které mu z různých výstav nakonec doma zůstaly. Jsou to básně romantické, v nichž zazní láska teprve klíčící, láska naplno vzplanutá, první pochyby, rozchody, a pak už jen vzpomínky na ni.

Název má symbolizovat malé kamínky – básničky a obrázky, které se mu cestou životem vytrousily z kapsy. Zvedne je ten, kdo bude chtít, komu se zalíbí, koho potěší. Jak autor v doslovu píše, i kdyby to byl jen jediný člověk na širém světě, pak tato knížka splnila svůj účel.

Jedna z básní za všechny:

Půl vteřiny

Motto: Může-li kdož skrýti ohně v klíně svém
aby roucho jeho se nepropálilo? /Kniha přísloví/

Už jsem byl vlastně na půl cestě pryč
už jsem měl zprudka nakročeno
v ruce jsem držel od východu klíč
půl těla bylo k němu otočeno

Chtěl jsem jít přece dál a oči odvrátit
tím směrem kde mi voněl svět
jít a nikdy se sem víckrát nevrátit
jít rychle nebo radši odletět

Už jsem se viděl za tím stolem
už jsem byl duchem někde vpřed
hlavně se nerozhlížet kolem
tu půl vteřinu aspoň vydržet

Však
tys tam v té chvíli stála (a přece ke mně běžela)
jenom se tiše dívala (a přitom na mne s touhou volala)
s pažemi spuštěnými (kterými jsi mne vroucně objímala
a s hlavou na mých prsou položenou
horkými slzami jsi plakala)

Zatímco já jak zapálená svíce
pozbyl jsem rázem zbraně své i štít
a ani jsem se nepokoušel více
rouchem svým v klíně oheň skrýt

Ivan R. Vičar
Privat: Na stráni 63, 346 01 Horšovský Týn
Office : 
Pod Dubovkou 7/84, 301 00 Plzeň
telefon : +420 737 239 737
e-mail : ivan.vicar.ht@gmail.com

web : www.ivan.vicar.cz