homekontakt
  auditorská kancelář autorská tvorba penzion Pivoňka Lions clubauditorská kancelář

Druhy činnosti
  • statutární audit (ověření účetních závěrek a výročních zpráv)
    podnikatelských subjektů a neziskových organizací
  • auditorská ověření nákladů dotovaných projektů
  • auditorská ověření závazků a jiných vybraných oblastí
  • účetní poradenství
  • ekonomické a organizační poradenství, ekonomické rozbory, finanční analýzy

Kancelář vznikla 1. 1. 1993 pod názvem V+K AUDITSERVIS, od r. 1998 pak pokračovala pod názvem VEGA AUDIT.

Majitelem kanceláře je Ing. Ivan Vičar, auditor zapsaný v seznamu auditorů Komory auditorů ČR pod č. 0128.Sídlo kanceláře

VEGA AUDIT
Pod Dubovkou 7 / 84
301 00 Plzeň-Lhota

Tel: +420 737 239 737